Apocrief

Deze tekst is niet geschreven op de datum (1 juli 2014) die ik er in dit invoerprogramma aan heb gekoppeld. De werkelijke publicatiedatum ligt veel later in de tijd. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat iemand deze tekst leest op de datum van verschijnen (vandaag, ergens in september, ruim twee maanden later). Mocht iemand deze tekst binnenkort onder ogen krijgen en ook de andere teksten in deze serie van opeenvolgende data, dan zal hij ze apocrief noemen. Niet omdat dat werkelijk zo is, maar omdat dat een mooi woord is.
Apocrief betekent verborgen of geheim. Ik kende de term alleen in de context van het Oude en het Nieuwe Testament. Dan gaat het over de apocriefe boeken en teksten die niet in de Bijbel zijn opgenomen, maar die wel bestaan. Men twijfelde aan de authenticiteit ervan of erger: wat erin stond kwam niet zo goed uit. Zo schijnt er een evangelie te bestaan, waarin er ook vrouwelijke apostelen zijn, en teksten waaruit zou blijken dat Jezus Christus getrouwd was. Ik weet het niet zeker, want ik ben geen theoloog. Het is allemaal ‘van horen zeggen’. Tamelijk apocrief.
Datering is vaak de sleutel in het duiden van een apocriefe tekst. Soms is die af te leiden van het woordgebruik, het noemen van een Romeinse keizer, of de vermelding van de grote aardbeving, maar meestal is het niet meer dan een schatting. Nu, in het internettijdperk, zijn er geen geheime datums meer. Al doe ik mijn best om iedereen met mijn antidatering in verwarring te brengen, waarschijnlijk is ergens diep in de broncode de werkelijke verschijningsdatum nog te achterhalen.
Waar ik benieuwd naar ben, is of er iemand is die dit leest en op welke datum dat gebeurde en hoe dat zo kwam. Als ik er nooit meer iets van hoor, dan zullen deze tekst en de vele teksten rondom deze datum apocrief zijn. Voor altijd geheim en verborgen.

Dit bericht is geplaatst in schrijven en getagd , , . Bookmark de permalink. Reacties en trackbacks zijn beide momenteel gesloten.